Konflikt pracodawca – pracownik

Zgrzyty między pracodawcą a pracownikami są nagminne. Coraz częściej zdarza się, że zarówno jedni, jak i drudzy dochodzą swoich praw na drodze sądowej.

 

Procesowanie się na drodze sądowej

Sądy pracy są organami które zajmują się prowadzaniem tego rodzaju rozpraw. Dobrze jest rozwiązać problem polubownie, by uniknąć kosztów procesowych, które nie są małe. Zawarcie ugody pomiędzy dwoma stronami sporu jest zatem najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Wystąpienie do sądu może wytoczyć pracodawca nieuczciwemu pracownikowi i odwrotnie. Łamanie praw pracownika zdarza się znacznie częściej. Są to fałszywe umowy, niebezpieczne warunki pracy, czy walka o niewypłacane i zaległe wynagrodzenie oraz mobbing. Koszty sądowe i procesowe ponosi pracodawca, bowiem pracownik jest pod tym względem traktowany w sposób uprzywilejowany.


O co walczyć?

Jeżeli nie stać nas na adwokata, można wystąpić do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Takie podanie z pewnością zaoszczędzi nam wiele pieniędzy. Sami możemy czuć się bezsilni. Dlatego tak ważna jest pomoc kancelarii prawnej, która zatrudnia specjalistów będących w stanie pomóc w sprawie, która nas dotyczy. Pozew do sądu pomoże napisać prawnik. Dokument musi odpowiadać wymogom procesowego pisma, o których można dowiedzieć się z kodeksu postępowania cywilnego. Na wniosku jednym z najważniejszych jest wartość przedmiotu sporu, oraz osnowa czyli dowody, które popierają nasze stwierdzenia i są podstawa do wnoszenia roszczenia. Poszkodowany może ubiegać się o przywrócenie do pracy na starym lub nowym stanowisku,z adośćuczynienie lub nawet odszkodowanie, w zależności od powagi sprawy.