Książka artystyczna nie jest książką liberacką?

Czym jest liberatura? Nie, to nie błąd – oprócz literatury istnieje również i liberatura. Twórcy pojęcia wskazują na słowo „liber”, który w łacinie oznacza zarówno „wolny”, jak i „książka”. Założeniem głównym jest bowiem uwolnienie książki od fizycznej cielesności, która powinna być traktowana na równi z treścią.

Przeciw rutynie czytania

Liberaci podkreślają, iż forma kodeksu jest najpopularniejszą formą książki, ale nie jedyną. Żaden autor nie ma obowiązku, by druk książki zakładał jedynie czarne litery na białych kartkach. Przede wszystkim autor powinien być świadomy tego, iż książka nie jest „pojemnikiem” na treść, ale sama w sobie może również wiele znaczyć. Każda decyzja autora ma wpływ na sposób lektury czytelnika. Czasami warto więc wybrać rozwiązania niekonwencjonalne, które zaciekawią, oburzą lub po prostu będą grą z czytelnikiem. Takie zabiegi znane były już w starożytności, kiedy poeci tworzyli poezję wizualną. Dzisiaj druk książek często wygląda podobnie -dzieła są estetyczne, ale podobne do siebie jeśli chodzi o wygląd zewnętrzu. Tymczasem liberaci wołają – książka nie musi być papierowa, paginację stron można zburzyć! Istnieje wolność!

druk książek

Niekonwencjolany druk książek

Ci, którzy sceptycznie podchodzą do takiego pomysłu, zwracaja uwagę na to, że książka artystyczna istniała od dawna. Liberaci uważają jednak, iż taki rodzaj książki jest unikatowy i zakłada czynny udział autora w procesie tworzenia. Liberaci mają projektować książki i wybierać różnorodny druk książek, ale nie wykonują oni dzieł dosłownie – za to wciąż odpowiedzialna jest drukarnia.