Uniwersytet Trzeciego Wieku sposobem na dobrą starość

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest inicjatywą, która w dzisiejszym świecie zasługuje na szczególną uwagę i na szczególne dowartościowanie. Działania Uniwersytetu są bardzo korzystne dla całego społeczeństwa, dzięki temu, że umożliwiają rozwój najstarszych warstw społeczeństwa. Osoby starsze – najczęściej emeryci, renciści i inni są grupa społeczną, która dysponuje bardzo dużą ilością wolnego czasu i może swobodnie rozwijać się. Większości osób starszych jest jednak bierna życiowo, głównie ponieważ w polskim społeczeństwie przyjęło się oczekiwać od emerytów jedynie siedzenia w domu i odpoczywania, a w najlepszym wypadku pomocy w wychowywaniu dzieci (typowe i kochane wnuczęta).

Nowe życie w starszych latach

Tymczasem, na Zachodzie, osoby starsze są jedną z najbardziej aktywnych grup społecznych.emeryci, trzeci wiek, starość, uczelnia Emeryci, na przykład w Niemczech, dysponują dużymi pieniędzmi, więc w czasie wolnym oddają się swoim pasjom – gotowaniu, podróżowaniu i tym podobnym, podczas gdy polski emeryt grzecznie większość czasu spędza siedząc w domu. Dlatego właśnie inicjatywa taka jak Uniwersytet Trzeciego Wieku jest godna pozazdroszczenia i pochwalenia. Osoby uczęszczające tam na zajęcia najczęściej uczą się czegoś nowego o świecie. Są jednak i inne metody, jak gospodarować swoim czasem na emeryturze. Jednym z nich jest tanie podróżowanie z biurami podróży typu Aven Travel. Aven Travel to biuro podróży, które oferuje dla emerytów bardzo korzystne zniżki oraz pozwala im, nawet w polskich warunkach, zobaczyć trochę świata.